Guziki

Samorząd Uczniowski

II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku Radę Samorządu Uczniowskiego II Liceum Ogólnokształcącego stanowią:

Przewodniczący

Dwóch zastępców

Skarbnik

Sekretarz

Samorząd Uczniowski:

  1. Ma możliwość przedstawiania radzie pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.
  2. Uchwala regulamin samorządu uczniowskiego.
  3. Przedstawia sporządzone przez samorząd uczniowski wnioski o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów.
  4. Opiniuje wniosek dyrektora szkoły o skreślenie ucznia z listy uczniów.
  5. Opiniuje w sprawie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie szkoły.
  6. Wnioskuje o dokonanie oceny pracy nauczyciela.
  7. Wnioskuje o nadanie imienia szkole.
  8. Opiniuje w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  9. Szczegółowe zasady działania samorządu uczniowskiego określa regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

30-05-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 117