Guziki

Rejestry, ewidencje, archiwa

II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku

Dokumenty:

 1. księga uczniów
 2. księgi arkuszy ocen
 3. księga korespondencji
 4. protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,
 5. uchwały Rady Pedagogicznej
 6. protokoły posiedzeń Rady Rodziców,
 7. uchwały Rady Rodziców
 8. protokoły posiedzeń Komisji Socjalnej,
 9. rejestr wydanych legitymacji uczniowskich,
 10. rejestr wydanych zaświadczeń
 11. rejestr upoważnień
 12. rejestr wydanych legitymacji pracowniczych,
 13. rejestr wydanych decyzji w sprawie zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego, drugiego języka obcego, technologii informatycznej
 14. rejestr wydanych aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego
 15. rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926)
 16. książka obiektu budowlanego,
 17. księgi inwentarzowe i środków trwałych
 18. dokumentacja spisu inwentaryzacyjnego
 19. skontrum biblioteczne
 20. ewidencja świadectw szkolnych,
 21. ewidencja delegacji służbowych,
 22. ewidencja akt osobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, 

Zasady udostępniania:

 1. rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. z 2002r.  Nr 101 poz. 926), 
 2. dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

30-05-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 176