Guziki

Status prawny

II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzone jest jako jednostka budżetowa.

  • Organem prowadzącym jest Powiat Radomszczański.
  • Organem nadzoru pedagogicznego jest Łódzki Kurator Oświaty.

II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (teks jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 i 2203)
  2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 i 949).

 

 

 

 

 

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

30-05-2018 - Edycja treści.

26-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 498