Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Zadania i cele II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku określa ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 poz. 1943 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59) oraz przepisy szczegółowe. 

Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach określonych w  rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i sposobu klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 nr 0, poz. 843 ze zmianami).

Nie stosuje się tu kodeksu postępowania administracyjnego.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

30-05-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 173